Balington Consulting

ÚRAZOVÉ POISTENIE CHRÁNI CELÚ RODINU

12.09.2016

19.12.2013    24hod.sk    Tlačové správy

K nepríjemným stránkam života patrí aj možnosť, že sa nám môže prihodiť úraz. Ten väčšinou znamená výpadok príjmu, a preto je v ideálnom prípade vhodné mať vlastnú finančnú rezervu. Podľa finančných expertov by mala byť vo výške troch, až šiestich mesiacov. To však bude stačiť len na pokrytie výdavkov pri ľahšom, resp. stredne ťažkom úraze. V prípade naozaj vážneho úrazu, ktoré môžu zanechať trvalé následky, ochráni vás a vašu rodinu úrazové poistenie. Výhodou je, že výška vyplatenej sumy od poisťovne sa odvíja od závažnosti úrazu.

Podobne ako ďalšie druhy poistenia vás ani úrazové poistenie neochráni pred samotným úrazom, t.z., že aj keď máte úrazové poistenie, stále sa môžete pošmyknúť na klzkom chodníku, či mať autonehodu. Avšak úrazové poistenie vám pomáha zmierniť finančné následky, ktoré by mohli obmedziť vašu finančnú situáciu. Zároveň vám umožní zvoliť tú najlepšiu možnú liečbu, ktorá je spravidla aj najdrahšia. S trvalým telesným poškodeným môžu byť spojené aj ďalšie náklady, ako je napríklad potreba prestavby domu na bezbariérový.

Najčastejšie sa úrazy pritrafia deťom, resp. seniorom. Úrazové poistenie býva cielené na dospelých, ktorým úraz môže zasiahnuť do života „vďaka“ poklesu príjmu počas liečby. Cieľom detského úrazového poistenia je najmä poskytnúť rodičom finančné prostriedky na to, aby poskytli svojim deťom nadštandardnú liečebnú starostlivosť. Poisťovne však ponúkajú komplexné zvýhodnené programy, ktoré sa dajú uzatvoriť pre celú rodinu. Pri úrazovom poistení máme na výber z viacerých variantov, kde si môžeme nastaviť rôzne riziká. Za hlavné úrazové poistenie sa považuje poistenie pre smrť následkom úrazu. Ďalej môžeme tento typ poistenia cieliť napríklad na trvalé telesné poškodenie následkom úrazu, denné odškodné pri úraze, či na pobyt v nemocnici v dôsledku úrazu.

Naspäť