Balington Consulting

ALLIANZ-SP ÚSPEŠNE ČELÍ POISŤOVACÍM PODVODOM

12.09.2016

13.2.2014    24hod.sk

Allianz-Slovenská poisťovňa vlani aktívne prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom suma potenciálneho plnenia predstavovala viac ako 4,7 milióna eur. Podozrenia sa potvrdili v 1738 prípadoch, čo je až 89 % zo všetkých prešetrených škôd. Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa tak v minulom roku preukázal pokus o podvod.

Tento pomer, ako informovali dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia poisťovne, je podobný ako v roku 2012, v ktorom poisťovňa preukázala podvodné konanie v 88 % prípadov, keď sa podarilo nielen predpokladať, ale aj preukázať vzniknuté podozrenie z nekalého konania.

Rok 2013 priniesol do oblasti poisťovacích podvodov nečakaný vývoj aj nové výzvy. Allianz-SP zaznamenala, rovnako ako aj po iné roky, nárast počtu šetrených škôd v neživotnom poistení (o 8 % oproti roku 2012), pri životných poisteniach však nastal výrazný pokles potreby šetrenia škôd. V tomto segmente poistenia prešetrovala poisťovňa len 154 prípadov podozrení oproti 1479 škodám preverovaným v roku 2012, čo je prepad o 90 %.

Prijaté a realizované opatrenia v niektorých segmentoch a produktoch životného poistenia priniesli svoje výsledky. Z pohľadu priemerného potenciálneho plnenia vo všetkých segmentoch došlo k poklesu oproti roku 2012 v priemere približne o 1000 eur. Táto skutočnosť súvisí najmä so štruktúrou hlásených škôd.

V roku 2013 dominovalo v počte šetrených škôd privátne poistenie majetku. Na druhom mieste sa umiestnilo povinné zmluvné poistenie vozidiel, ktoré vlani v rámci neživotného poistenia jednoznačne viedlo počtom 974 šetrených prípadov. V prípade havarijného poistenie vozidiel najviac rezonovali prípady totálnych škôd na vozidlách s pripoistením finančnej straty s vysokými plneniami za jednotlivé prípady.

Pri porovnaní počtov šetrení v roku 2012 a 2013 možno identifikovať nečakaný vývoj – výrazný pokles podozrivých prípadov v životnom poistení a na druhej strane rapídny nárast v poistení privátneho majetku, a to až o 50 %. Rástol aj počet prípadov v poistení podnikateľov a priemyslu. Pokles šetrení v povinnom zmluvnom poistení približne o tretinu pripisuje poisťovňa najmä poklesu hlásených poškodení čelných skiel automobilov.

Naspäť