Balington Consulting

ŽO ŽIVOTNEJ POISTKY DANE NEPLATÍTE

12.09.2016

12.2.2014    Hospodárske noviny, Samuel Diatka

Ak ste vlani dostali vyplatenú životnú poistku, zaujíma vás, ako sa vysporiadať s daňami. Ako radí právnik a daňový poradca Samuel Diatka, tieto príjmy patria pod paragraf 7/1, písmeno e) zákona o dani z príjmov. Sú to príjmy z kapitálového majetku.
Daňové úľavy už neplatia Do 31. decembra 2010 existovali v zákone odpočítateľné položky aj pri životnom poistení. Tie umožňovali znížiť si základ dane o úhrn zaplateného poistného v sume 398,33 eura. Od januára 2011 bola táto možnosť zrušená.
Čo sa dá využiť vo výdavkoch Podľa Samuela Diatku, v čase výplaty ide o príjem zdaňovaný zrážkou podľa paragrafu 43 ods. 3 písmeno f) zákona o dani z príjmov. „Tieto pravidlá platia v roku 2013, ale i v roku 2014. Základ dane si môžete znížiť o zaplatené vklady alebo poistné, podľa paragrafu 43 ods. 5 písmeno a) uvedeného zákona.“ Ako sa daň vysporiada Zaplatená daň nie je u rezidenta Slovenska považovaná za preddavok na daň. Rezident je ten, kto zdaňuje celosvetové príjmy u nás. Príjmy sa neuvádzajú v priznaní, považujú sa za daňovo vysporiadané. „Iba pri príjmoch podľa paragrafu 7 ods. 1 písmeno e) plynúcich z cudziny sa tieto príjmy zahŕňajú do základu dane. Uvádzate ich v priznaní a sú vymeriavacím základom pre zdravotné poistenie.“

Naspäť