Balington Consulting

NEMECKÉ FIRMY RÁTAJÚ, ŽE BUDÚ MAŤ VIAC ZAMESTNANCOV NAD 60 ROKOV

12.09.2016

12.2.2014    pravda.sk

Nemecké firmy čelia stále väčšiemu tlaku demografických zmien. Podľa aktuálnej štúdie 58 % podnikov očakáva, že podiel zamestnancov nad 60 rokov bude rásť, čo so sebou prenesie dodatočné náklady v oblasti zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia.

Za najväčšiu výzvu firmy považujú práve zvyšujúce sa náklady dôchodkov a nových penzijných plánov.

Zo štúdie, ktorú zverejnila v stredu poradenská firma Towers Watson, tiež vyplýva, že takmer polovica oslovených podnikov očakáva stupňujúci sa tlak na poskytovanie benefitov pre starších zamestnancov.

Takmer dve tretiny firiem uviedli, že v oblastiach zdravotníctva a dôchodkových plánov považujú svoje ponuky zamestnancom za dostatočné, pripravenosť na zmeny v horizonte do roku 2020 však vyjadrilo iba 32 % z nich. Takmer rovnaký podiel (34 %) v prieskume pripadol na firmy, ktoré svoje súčasné programy v strednodobom horizonte nepovažujú za postačujúce.

Naspäť