Balington Consulting

KOĽKO SI MÔŽETE POŽIČAŤ V STAVEBNEJ SPORITEĽNI BEZ ZALOŽENIA NEHNUTEĽNOSTI

12.09.2016

21.3.2014    Pravda  Peter Csernák

Wüstenrot stavebná sporiteľňa Poskytuje úvery aj bez potreby zaloţenia nehnuteľnosti. V ponuke má rôzne typy medziúverových  a  úverových  produktov,  z  ktorých  si  klienti  môžu  vyberať  podľa  svojich  priorít,  či  už  je  to úroková sadzba, doba splácania, spôsob zaručenia atď. V prípade, že klient uprednostňuje iné zabezpečenie úveru  ako  nehnuteľnosťou,  má  možnosť  vyuţiť  niektorý  z  úverov  so  zabezpečením  ručiteľom,  životným poistením alebo vinkuláciou vkladu.

V  prípade  zabezpečenia  úveru  ručiteľom  Wüstenrot  poskytuje  stavebné  úvery  aj  medziúvery  bez  založenia nehnuteľnosti maximálne do výšky 40–tisíc eur. Ak klient zabezpečí úver životným poistením a nechce zakladať nehnuteľnosť, môže si vo forme medziúveru i stavebného úveru požičať najviac 30–tisíc eur. Parametre jednotlivých úverových produktov sa líšia napríklad aj v maximálnej výške úveru a podmienkach jeho získania.  Stavebný  úver  je  možné  získať  aţ  po  nasporení  stanoveného  percenta  z  cieľovej  sumy  a  po minimálne dvoch rokoch sporenia. Štandardný medziúver po nasporení stanoveného percenta z cieľovej sumy. Akciové  medziúvery  je  možné  získať  aj  bez  predchádzajúceho  sporenia  (0  %  akontácia),  a  tiež  bez  čakania (nový klient môže prísť a hneď pri prvej návšteve WSS poţiadať o medziúver). Klienti Wüstenrot stavebnej sporiteľne aj noví klienti z iných bánk s dobrou platobnou disciplínou môžu získať úvery výhodnejšie oproti štandardnej ponuke (ide o ponuku produktov označených ako Spoľahlivosť, Vernosť  alebo Sporivosť).

Naspäť