Balington Consulting

AKO SI PREDSTAVUJETE SVOJ SENIORSKÝ VEK?

12.09.2016

14.4.2014    Next Future

Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť. Program Senior vám pomôže zmierniť finančnú záťaž v nepredvídateľných životných situáciách a poskytne finančnú podporu pozostalým v prípade smrti. Senior je program kapitálového životného poistenia, ktorý poskytuje poistnú ochranu pre klientov vo veku 55 až 66 rokov s poistným krytím do 80., prípadne 95. roku života. Program Senior ponúka najmä finančnú podporu poistenému v prípade úrazu alebo dožitia sa konca poistnej doby a finančnú podporu pozostalým v prípade smrti poisteného so zámerom zabezpečiť náklady na pohreb. Okrem krytia poistných rizík umožňuje aj mimoriadne vklady poistného a výbery prostredníctvom odkupov, či možnosť využiť prázdniny v platení poistného. Súčasťou je aj možnosť uzatvoriť poistenie Senior Asistencia, ktoré vám v prípade hospitalizácie zabezpečí napríklad odvoz domov či na vyšetrenie, kontrolu domácnosti počas pobytu v nemocnici alebo asistenciu v domácnosti po ukončení rehabilitácie.

Naspäť