Balington Consulting

KAŽDÝ BY MAL MYSLIEŤ AJ NA NEPREDVÍDANÉ UDALOSTI

12.09.2016

2.9.2014  –  Vrásky na čelenám dokážu urobiť aj radostné udalosti v živote. Životné poistenie chráni v nečakaných situáciách. Ľudia si najčastejšie uzatvárajú pripoistenia pre prípad trvalých následkov úrazu či pripoistenie denného odškodného pre prípad liečenia úrazu.

Najviac uzavretých životných poistení je podľa údajov ČSOB Poisťovne na strednom Slovensku. Pripoistenie pre prípad trvalých následkov úrazu a pripoistenie denného odškodného pre prípad liečenia úrazu sú najčastejšie pripoistenia v oblasti životného poistenia. Za nimi nasleduje pripoistenie pre prípad smrti následkom úrazu. V rebríčku je na ďalšom mieste pripoistenie invalidity a vážnych chorôb.

„Mnohí z nás si ani neuvedomujú, aké riziká na nich každý deň striehnu. Úrazy, choroby a s tým súvisiace nepredvídané výpadky pravidelných príjmov. Súčasne však aj skutočne radostné udalosti v našom živote nám dokážu urobiť vrásky na čele, pretože súvisia so zvýšenou potrebou finančných prostriedkov. Ide napríklad o svadbu či narodenie dieťaťa a mnohé ďalšie udalosti,“ hovorí Zuzana Eliášová z ČSOB Poisťovne.

„Existujú však viaceré možnosti, ako sa na tieto situácie pripraviť a finančne sa zabezpečiť. Jednou z nich je napríklad uzatvorenie životného poistenia,“ radí.

Poistiť sa dá aj úver. Ak napríklad poistenec utrpí vážny úraz, poistenie môže poskytnúť prostriedky na zakúpenie nevyhnutných zdravotníckych pomôcok, ak vážne ochorenie potrebuje špeciálnu stravu, opäť to pomôžu vyriešiť peniaze z poistného plnenia.

Vážne situácie vznikajú aj v prípade, že klient čerpá úver a ochorie. Ak má uzatvorené poistenie pre prípad pracovnej neschopnosti, môže si vydýchnuť. Poisťovňa mu pomôže vykryť splátky úveru. V prípade úmrtia poistenej osoby jej rodina nezostane bez prostriedkov.

Naspäť