Balington Consulting

SLOVÁCI DÁVAJÚ NA ŽIVOTNÚ POISTKU KAŽDÝM ROKOM VIAC

12.09.2016

18.9.2014 – Priemerné poistné sumy sa za desať rokov násobne zvýšili, najvyššia dosiahla 900-tisíc eur. Kým v roku 2004 bola v Allianz-Slovenskej poisťovni poistná suma na riziko smrti v objeme 3 385 eur, v prvom polroku tohto roka to bolo už 11 349 eur. Zatiaľ čo v rokoch 2002 až 2004 bola priemerná poistná suma pri najčastejšie uzatváranom poistení pre prípad smrti z akejkoľvek príčiny v poisťovni Generali 4-tisíc eur, v súčasnosti to je 10,6 tisíca eur. Ako však povedala hovorkyňa ČSOB Poisťovne Zuzana Eliášová, veľa ľudí je v tejto oblasti podpoistených, či už vo vzťahu k súčasnej priemernej výške úverového zaťaženia alebo vo vzťahu k budúcim nákladom na zabezpečenie rodiny.

Riziko smrti z akejkoľvek príčiny a riziko smrti úrazom patrili pred desaťročím podľa Generali medzi najčastejšie poisťované riziká spolu s trvalými následkami, dobou nevyhnutného liečenia úrazu a dožitím. „V súčasnosti si klienti uvedomujú potrebu poistenia aj pre prípady závažných ochorení, práceneschopnosti či invalidity,“ povedala hovorkyňa poisťovne Generali Lucia Makayová. V poisťovni Kooperativa priemerná poistná suma na riziko smrti predstavuje 7,2 tisíca eur. „V porovnaní s minulými rokmi rastie, takže môžeme povedať, že Slováci si svoj život každým rokom cenia viac,“ uviedol hovorca Kooperativy Juraj Soviar. Doposiaľ najvyššia evidovaná poistná suma v Allianzi v rámci životného poistenia je 896 236 eur, a to v zmluve ešte z roku 2000. Okrem nej sa však maximálne poistné sumy pohybujú v priemere okolo 250-tisíc eur.

Naspäť