Balington Consulting

SLOVÁCI SA POKÚŠAJÚ O PODVODY NAJMÄ PRI POISTENÍ AUTOMOBILOV

12.09.2016

BRATISLAVA 12. októbra – Poisťovňa Generali zaznamenala ku koncu septembra 459 špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia, na ktoré klientovi nevznikol nárok. Celková výška uchránených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 1,4 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť.

Špekulatívne a nekalé praktiky poisťovňa Generali najčastejšie odhaľuje v oblasti poistenia motorových vozidiel, konkrétne išlo o 94 percent prípadov. Nasleduje poistenie majetku a zodpovednosti za škodu s podielom šesť percent. V medziročnom porovnaní sa podľa firmy zvýšil počet špekulatívnych pokusov i hodnota uchránených finančných prostriedkov pri poistení majetku a zodpovednosti za škodu, ako aj v životnom poistení.

V poisťovni Generali zastaví a eliminuje veľkú časť pokusov o nekalé konanie už pri obhliadke útvar likvidácie poistných udalostí. Podozrivými prípadmi sa zaoberá podľa vyjadrení spoločnosti aj špeciálny útvar. Ten ich ďalej prešetruje, pričom spolupracuje s inými poisťovňami a v prípade potreby ich šetrí v súčinnosti s políciou.

Naspäť