Balington Consulting

NA DÔCHODOK SI TREBA ZAČAŤ SPORIŤ ČÍM SKÔR

12.09.2016

Pravda 02.09.2015 – Na dôchodok by mali klienti myslieť v predstihu. „Platí, že čím dlhšie obdobie na investovanie si klient zvolí, tým je zisk istejší a investovanie aj do rizikovejších investícií výhodnejšie. Výhodné je tiež investovať pravidelne, napríklad formou sporenia,“ hovorí Anna Tkáčová z Poštovej banky.
Sporenie je záležitosťou niekoľkých desiatok rokov a ak si chceme na dôchodok nasporiť čo najvyššiu sumu, mali by sme s ním začať čo najskôr. Dá sa začať aj v neskoršom veku, potom sa však treba pripraviť na to, že si každý mesiac budeme musieť odkladať vyššiu sumu.
Výška odkladanej sumy je veľmi individuálna. „Suma by mala zodpovedať príjmu a životnému štýlu sporiteľa. Na dôchodok by bolo vhodné si odkladať minimálne 10 % z čistého príjmu. Človek by si mal sporiť najmä v čase, keď je ekonomicky aktívny,“ radí Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.
Podľa riaditeľa DDS Tatra banky Martina Ďuriančika je rozdiel, či si klient začne sporiť ako tridsaťročný, alebo až vo veku 40 alebo 50 rokov. „Podrobnejšie prepočty nám ukazujú, že ak 30–ročný človek odloží sporenie hoci len o jeden rok, tak pri priemernom nastavení sporenia u nás, čo je 40 eur, sa jeho doplnkový dôchodok v priemere zníži o 7 %. Prísť o 7 % budúceho dôchodku z tretieho piliera sa javí ako príliš vysoká daň a je na každom sporiteľovi, aby sa nad tým individuálne zamyslel.“

Autor: Laura Zvončeková

Naspäť