Balington Consulting

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI CESTNÉHO PREPAVCU

Poistenie medzinárodného prepravcu sa riadi dohovorom CMR a kryje škody spôsobené počas prepravy tovaru. Takisto je možné dojednať poistenie zodpovednosti aj vnútroštátnemu prepravcovi. Ak je potrebné, poskytneme klientovi aj poistenie KABOTÁŽE.

Naspäť