Balington Consulting

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ ČLENMI ORGÁNOV SPOLOČNOSTÍ

Poistenie sa vzťahuje na všetkých súčasných, budúcich, ale aj na minulých členov orgánov spoločnosti (predstavenstvo, dozorná rada, resp. kontrolná komisia, konatelia, prokuristi, výkonný manažment). Poistenie slúži na pokrytie škôd spôsobených chybným rozhodnutím štatutárov spoločností. Denne rozhodujete a musíte sa rozhodnúť. Vaše rozhodnutie však môže spôsobiť firme škodu a toto poistenie Vás chráni práve proti týmto rizikám.

Naspäť