Balington Consulting

POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU

Poistenie zodpovednosti za škodu sa dotýka škôd spôsobených tretím osobám a tým chráni samotnú spoločnosť, ktorá ho má dojednané. V prípade vznesenia nároku treťou osobou poskytne finančné zdroje na odškodnenie poškodenej osoby. Poistenie zodpovednosti za škodu kryje nároky tretích osôb, za ktoré je Vaša spoločnosť právne zodpovedná. Poistenie je možné dojednať pre činnosti, ktoré má spoločnosť zapísané v príslušnom registri.

K poisteniu všeobecnej zodpovednosti je možné dojednať pripoistenia:

  • pripoistenie zodpovednosti za škodu z regresných nárokov zdravotných a sociálnych poisťovní
  • pripoistenie zodpovednosti z vlastníctva a správy nehnuteľností
  • pripoistenie vadného výrobku

Toto poistenie je najčastejšie využívané podnikateľskými subjektami obchodujúcimi zo zahraničnými partnermi, ale čoraz častejšie je využívané aj tuzemskými subjektami.

Naspäť