Balington Consulting

POISTENIE PRE PRÍPAD MAJETKOVÉHO ALEBO STROJNÉHO PRERUŠENIA PREVÁDZKY

Poistenie je určené pre krytie finančných strát, ak dôjde k zastaveniu alebo prerušeniu prevádzky a Vaša spoločnosť v dôsledku poistnej udalosti nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť. Poistenie sa vzťahuje na riziká, ktoré máte poistené v poistení majetku a poistení technických rizík.

Naspäť