Balington Consulting

POISTENIE TECHNICKÝCH RIZÍK (STROJOV A ELEKTRONIKY)

Kryje náhle, nepredvídateľné a náhodné poškodenie alebo zničenie elektronického zariadenia a stroja, preukázateľne spôsobené vonkajšími vplyvmi. Neodbornou manipuláciou, nešikovnosťou obsluhy, prepätím, skratom, poškodenou izoláciou, pôsobením podtlaku alebo pretlaku pary, plynu alebo kvapaliny (okrem výbuchu), zlyhanie meracích, regulačných alebo bezpečnostných zariadení, konštrukčnou chybou, chybou materiálu alebo výrobnou vadou.

Naspäť