Balington Consulting

EŠTE VÁM POISTÍME ....

 • Poistenie elektrární (vodné, bioplynové, fotovoltaické, … )
 • Poistenie lietadiel a vrtuľníkov
 • Poistenie hotelov, obchodných centier
 • Poistenie námorných a riečnych lodí
 • Poistenie cestovných kancelárií
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie colného dlhu
 • Poskytovanie záruk v rámci poistenia kaucie
 • Poistenie zodpovednosti za škodu prepravcu, dopravcu a zásielky
 • Poistenie poľnohospodárskych rizík
 • Iné poistenia
Naspäť