Balington Consulting

ARCHÍV

Bezpohlavné poistky


Po rozhodnutí európskeho súdu nesmú poisťovne od konca roka 2012 zohľadňovať pri výpočte poistného pohlavie klienta. Najviac sa táto úprava dotkla práve životných poisťovní, pri ktorých sú štatistické rozdiely medzi mužmi a ženami napríklad v dobe dožitia či incidencie niektorých chorôb netriviálnou záležitosťou.

viac info

AKO SI PREDSTAVUJETE SVOJ SENIORSKÝ VEK?


Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť.

viac info

2013 – rok úverového boomu a atraktívnych finančných trhov


24.4.2014 Slovenský finančný sektor si rok 2013 zapíše do histórie ako úspešný. Vzrástla hodnota spravovaných aktív a ziskovosť sektora. Určujúcim faktorom bol rast úverov, ktoré banky poskytli domácnostiam. Čistý zisk bankového sektora medziročne vzrástol o 12 percent, a to na úroveň 549 mil. €.

viac info

PRIZNAŤ ZDRAVOTNÝ STAV JE PRI ŽIVOTNOM POISTENÍ ROZHODUJÚCE!


Zdravie a život sú pre každého to najdôležitejšie. Pred ochorením či operáciou nás neochráni žiadna poistka. V prípade nepriazne osudu však vie podať pomocnú ruku, zabezpečiť príjem či náklady na liečbu. To všetko platí v prípade, že nielen poisťovňa, ale aj klient hrajú fér!

viac info

Poistka zo socializmu neobstojí v čase


Hodnota nehnuteľností priebežne rastie. Poistenie domu na niekoľko tisíc korún vám nepomôže. Za podobne veľkú chybu, ako nepoistiť si svoje bývanie vôbec, je nechať poistku celé roky bez úprav. „Klienti podpísanú poistnú zmluvu založia a dlhé roky iba platia poistné,“

viac info

Koľko si môžete požičať v stavebnej sporiteľni bez založenia nehnuteľnosti


Wüstenrot stavebná sporiteľňa Poskytuje úvery aj bez potreby zaloţenia nehnuteľnosti. V ponuke má rôzne typy medziúverových a úverových produktov, z ktorých si klienti môžu vyberať podľa svojich priorít, či už je to úroková sadzba, doba splácania, spôsob zaručenia atď.

viac info

Slováci menej sporia a viac žijú na úver


Slováci sú sporovlivý národ. Dokazujú to viaceré prieskumy a štatistika Národnej banky Slovenska, podľa ktorej je pomer bankových vkladov k úverom vyšší ako vo väčšine európskych krajín. Ostatný prieskum od agentúry 2muse dokazuje, že väčšina Slovákov si radšej najprv našetrí a až potom nakupuje, ako si berie úver, ktorý potom spláca.

viac info

Priemerný Slovák má 11-tisícovú sekeru, najmä vďaka štátu


Slováci nie sú veľkými priateľmi zadlžovania, väčšina z nich uprednostní sporenie pred úverom a na vytúžený tovar si radšej počká, tomu zodpovedá aj priaznivý pomer úverov k vkladom. Vláda je v tomto rozšafnejšia, kým jednotlivec má pre seba od banky požičaných v priemere 3 620 eur, verejný dlh je až 7 593 eur na hlavu.

viac info

Finančný poradca: Povolanie, ktoré má budúcnosť


Vo svete patrí medzi najlepšie povolania, na Slovensku je však často zaznávané. Reč je o finančnom sprostredkovateľovi, profesionálovi, ktorý radí ľuďom, ako naložiť so svojimi úsporami a splniť si tak životné sny. Pritom komunikatívni a podnikaví ľudia môžu ako finanční sprostredkovatelia získať zaujímavý, nadpriemerný príjem.

viac info

Zlaté ručičky si nepoistíte


Poistiť môžete takmer čokoľvek. Stačí potreba a niekedy aj odvaha. Produktov v životnom poistení či poistení majetku je neúrekom. Dalo by sa povedať, že obyčajný človek s bežnými požiadavkami odíde z poisťovne s podpísanou zmluvou zakaždým. Sú klienti, ktorých požiadavky označujú poisťovne za nadštandardné.

viac info

Zisťovať budú finančnú situáciu domácností


Národná banka Slovenska informuje, že v priebehu februára a marca 2014 bude zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS, ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému.

viac info