Balington Consulting

ARCHÍV

Union poisťovňa, a. s., požiadala NBS o udelenie licencie na výplatu dôchodkov z druhého piliera.


29. septembra – Union poisťovňa, a. s., požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie licencie na výplatu dôchodkov z druhého piliera. Poisťovňa sa už pripravuje na technické prepojenie so Sociálnou poisťovňou a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami tak, aby bola pripravená poskytovať dôchodky od januára 2015.

viac info

Slováci dávajú na životnú poistku každým rokom viac


18.9.2014 – Priemerné poistné sumy sa za desať rokov násobne zvýšili, najvyššia dosiahla 900-tisíc eur. Kým v roku 2004 bola v Allianz-Slovenskej poisťovni poistná suma na riziko smrti v objeme 3 385 eur, v prvom polroku tohto roka to bolo už 11 349 eur.

viac info

Tri pätiny Slovákov vôbec neriešia svoj budúci dôchodok


10.9.2014 – Ďalší prieskum dokazujúci finančnú nevyspelosť slovenských domácností je na svete. Podľa neho nemá zhruba pätina opýtaných Slovákov vytvorenú žiadnu finančnú rezervu. Toto číslo nie je prekvapením. Hovorili o tom už viaceré prieskumy a štatistiky z minulosti.

viac info

Každý by mal myslieť aj na nepredvídané udalosti


2.9.2014 – Vrásky na čelenám dokážu urobiť aj radostné udalosti v živote. Životné poistenie chráni v nečakaných situáciách. Ľudia si najčastejšie uzatvárajú pripoistenia pre prípad trvalých následkov úrazu či pripoistenie denného odškodného pre prípad liečenia úrazu.

viac info