Balington Consulting

NR SR: POISŤOVNE NEBUDÚ MUSIEŤ VIESŤ PORADOVNÍKY NA VŠETKY OPERÁCIE

30.10.2013

30.10.2013, 16:09:42,

BRATISLAVA 30. októbra (SITA) – Zdravotné poisťovne nebudú musieť viesť zoznamy čakateľov na všetky chirurgické operačné a plánované hospitalizácie. V novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú dnes poslanci národnej rady neposunuli do druhého čítania, to navrhoval poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný. Poistenci zároveň mali byť o ich poradí v zozname a termíne plánovanej hospitalizácie transparentne a flexibilne informovaní. Čakacie zoznamy sa podľa návrhu mali viesť podľa jednotlivých zdravotných výkonov. Zdravotné poisťovne aj poskytovatelia zdravotnej starostlivosti mali byť povinní zverejňovať zoznamy na svojich webových sídlach.

Právna norma tiež stanovovala povinnosť poskytovateľov bezodkladne po indikácii plánovanej starostlivosti nahlásiť poistenca zdravotnej poisťovni do čakacieho zoznamu. Pre zaradenie alebo vyradenie poistenca do zoznamu na plánovanú zdravotnú starostlivosť navrhoval Novotný zaviesť jednotný formulár. Chcel tiež predĺžiť lehotu, dokedy poskytovateľ musí informovať poistenca o termíne nástupu na plánovanú zdravotnú starostlivosť z terajších 10 kalendárnych dní na 15 pracovných dní pred nástupom.

“Rozšírením povinného vedenia čakacích zoznamov sa zvýši transparentnosť pri plánovaní a poskytovaní zdravotnej starostlivosti a zvýši sa zodpovednosť zdravotnej poisťovne za zabezpečenie nároku poistencov,” argumentoval Novotný. Povinnosť zdravotnej poisťovne účtovať technické rezervy na zdravotnú starostlivosť o pacientov na čakacích zoznamoch mala smerovať k lepšej a prísnejšej regulácii zisku zdravotných poisťovní a k efektívnejšiemu využitiu zdrojov verejného zdravotného poistenia v prospech poistencov, domnieval sa poslanec za SDKÚ-DS.

“Ak zdravotná poisťovňa nie je schopná zabezpečiť poistencovi plánovanú ústavnú zdravotnú starostlivosť do 12 mesiacov od indikácie, poistenec môže zdravotnú starostlivosť čerpať aj u nezmluvného poskytovateľa, respektíve v členských krajinách Európskej únie s právom na plnú refundáciu nákladov zo strany zdravotnej poisťovne,” vysvetlil Novotný.

(SITA, mt;ga),123

Naspäť