Balington Consulting

POISTKA ZO SOCIALIZMU NEOBSTOJÍ V ČASE

12.09.2016

11.4.2014    sme.sk  Katarína Ragáčová

Hodnota nehnuteľností priebežne rastie. Poistenie domu na niekoľko tisíc korún vám nepomôže. Za podobne veľkú chybu, ako nepoistiť si svoje bývanie vôbec, je nechať poistku celé roky bez úprav. „Klienti podpísanú poistnú zmluvu založia a dlhé roky iba platia poistné,“ hovorí Pavol Meliš z Hypocentra. Podľa Petra Šimka z portálu Poistenie.sk však mnohí z tých, ktorí si nehnuteľnosť poistili, ju majú podpoistenú. To znamená, že je poistená na nižšiu hodnotu, než akú má dom v súčasnosti. „Mnoho ľudí má napríklad poistený dom ešte v starej Slovenskej štátnej poisťovni na 200 000 korún. To je dnes suma, ktorá nepokryje takmer nič. S takýmito poistnými zmluvami sa v praxi stretávame pravidelne,“ vysvetľuje Šimko. Ak by napríklad zhorel dom, ktorý je poistený len na takúto sumu, poisťovňa vyplatí 6638 eur. „Za také poistné plnenie si dnes niekto sotva postaví základy nového domu,“ dodáva Šimko. Ak teda nemáte v poistnej zmluve zakotvenú indexáciu, čiže pravidelné každoročné zvyšovanie poistnej sumy, poistená nehnuteľnosť sa po niekoľkých rokoch dostane do podpoistenia.

Naspäť