Balington Consulting

SÚČASNÍ PENZISTI SI DÔCHODOK ZVÝŠIA PRÁCOU, BUDÚCI AJ DOBROVOĽNÝM POISTENÍM

12.09.2016

Pravda.sk 7.09.2015 – Každý človek by sa chcel mať na dôchodku čo najlepšie. Realita je však taká, že priemerný dôchodok dosahuje 409 eur. To mnohým seniorom na slušný život nepostačuje, a preto sa snažia penziu si zvýšiť. Nárok na vyšší dôchodok im vznikne len vtedy, ak sa zamestnajú.
Pracujúci penzista má nárok na zvýšenie svojho dôchodku bez ohľadu na to, či sa zamestná na zmluvu alebo na dohodu. V oboch prípadoch mu totiž zamestnávateľ strháva z platu odvody na dôchodkové poistenie. V prípade, že dohodár a klasický zamestnanec zarábajú rovnako, aj dôchodok sa im zvýši o rovnakú sumu.
Penzistom, ktorí budú dôchodkovo poistení k 31. decembru, zvýši Sociálna poisťovňa dôchodok od 1. januára automaticky. Ak niekto prestane pracovať skôr, vyšší dôchodok dostane len vtedy, ak o to požiada. Suma zvýšenia závisí predovšetkým od toho, koľko penzista zarábal a ako dlho pracoval. „V dôchodkovom poistení platí zásada, že čím sú vyššie odvody na dôchodkové poistenie, tým bude vyššia suma budúceho dôchodku,“ vraví riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne Peter Višváder.
Viac peňazí dostanú tí ľudia, ktorí napriek tomu, že dosiahli dôchodkový vek, nepožiadali o vyplácanie penzie. Suma zvýšenia dôchodku je v takom prípade dvojnásobná v porovnaní s tým, čo by dostali, ak by dôchodok poberali. Navyše sa im celkový dôchodok zvýši o ďalších pol percenta za každých 30 dní, keď dôchodok nedostávali, hoci mohli.
Ľudia, ktorí sa na dôchodok ešte len chystajú, majú dve možnosti, ako si zvýšiť dôchodok. Buď si k hlavnej práci nájdu ešte brigádu alebo sa poistia dobrovoľne. V prípade dobrovoľného poistenia si sami zvolia vymeriavací základ, z ktorého budú každý mesiac platiť odvody. Tento vymeriavací základ však nemôže byť ľubovoľný, ale musí byť v rozmedzí medzi minimálnym a maximálnym vymeriavacím základom. Keďže minimálny vymeriavací základ je v tomto roku vo výške 412 eur, najnižšie poistné, ktoré musí platiť človek, ktorý sa dobrovoľne dôchodkovo poistí, je vo výške 118,45 eura.
Ak si niekto bude jeden rok platiť dobrovoľné odvody z minimálneho vymeriavacieho základu, jeho budúci dôchodok by mal narásť približne o päť eur. V prípade, že by si niekto zvolil maximálny vymeriavací základ a platil si z neho odvody jeden rok, jeho dôchodok by narástol až o 50 eur. V takom prípade by však musel mesačne platiť dobrovoľné poistné vo výške 1 184,50 eura. Budúci penzista by si tak mal rozmyslieť, či sa mu oplatí platiť dobrovoľné odvody na dôchodkové poistenie, alebo je pre neho lepšie si sporiť napríklad v banke.
Autor: Peter Csernák

Naspäť