Balington Consulting

POISTENIE MAJETKU

Predmetom poistenia je nehnuteľný majetok slúžiaci na podnikanie. Majetok je poistením chránený voči zničeniu živelnými udalosťami (FLEXA – oheň, úder blesku, výbuch a pád lietadla, aerodynamický tresk), taktiež krádežou a vandalizmom, vodou uniknutou z vodovodného zariadenia, víchricou, krupobitím, tiažou snehu, povodňou a záplavou, zemetrasením a výbuchom sopky.
Toto poistenie je vhodné pre majiteľov nehnuteľností (výrobné haly, budovy na prenájom podnikateľským subjektom....) určených na podnikanie.
Poistenie majetku slúži na poistenie hnuteľného majetku určeného na podnikanie voči rizikám FLEXA (oheň, úder blesku, výbuch a pád lietadla, aerodynamický tresk), taktiež krádežou a vandalizmom, vodou uniknutou z vodovodného zariadenia, víchricou, krupobitím, tiažou snehu, povodňou a záplavou, zemetrasením a výbuchom sopky.
Týmto poistením dokážeme chrániť aj majiteľov bytových domov.

Naspäť