Balington Consulting

PROFESIJNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRI VÝKONE PROFESIE

Poistenie fyzických ako aj fyzicky podnikajúcich osôb a právnických osôb. Poistenie slúži na náhradu finančnej škody, ktorú môžu spôsobiť svojou činnosťou pri výkone svojej profesie, ako napr. architektov, daňových poradcov, účtovníkov, lekárov, konštruktérov a množstvo iných profesií.

Toto poistenie chráni Vaše podnikanie. Profesijné poistenie zodpovednosti sa dotýka škôd, ktoré môžete svojou vykonanou prácou spôsobiť svojim odberateľom, klientom, alebo zmluvným partnerom.

Naspäť