Balington Consulting

POISTENIE POHĽADÁVOK

Poistenie chráni dodávateľov proti stratám zapríčinených insolvenciou odberateľa alebo jeho platobnej neschopnosti. Tento produkt je určený pre rôzne typy spoločností (výrobné, distribučné...) zo všetkých ekonomických sektorov, ktoré predávajú svoje produkty a služby “na faktúru”, a ktoré sa chcú chrániť pred rizikami nezaplatenia svojich pohľadávok.
Toto poistenie Vám ihneď zabezpečí zlepšené cash flow, preverenie Vašich odberateľov, vyšší rating v bankách a vyššiu kredibilitu u vašich odberateľov.

Naspäť