Balington Consulting

Poistná udalosť zo životného poistenia – ako postupovať

  • Zabezpečte si lekárske ošetrenie
  • Kontaktujte svojho poisťovacieho poradcu
  • Pripravte si poistnú zmluvu
  • Vpíšte číslo poistnej zmluvy
  • Meno poisteného
  • Poisťovňa
  • Dátum vzniku poistnej udalosti
  • Krátky popis čo sa Vám stalo
  • Váš kontakt tel. číslo / email povinný údaj

Typy poistných udalostí:

Naspäť