Balington Consulting

Hlásenie poistnej udalosti na majetku občanov a podnikajúcich fyzických a právnických osôb - Ako postupovať

Pred nahlásením poistnej udalosti:

  • nemeniť stav veci po poistnej udalosti
  • pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je potrebné zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom

Nahlasovanie poistnej udalosti:

Bez zbytočného odkladu kontaktovať poisťovaciu spoločnosť alebo spoločnosť BALINGTON s.r.o., kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii. Po nahlásení škody Vás bude vždy kontaktovať zástupca poisťovne, s ktorým si dohodnete termín obhliadky škody. Až po zdokumentovaní poškodenia poistených vecí, môžete začať s opravou.

Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti. Je potreba nahlásiť nasledujúce základné informácie:

  • názov firmy resp. meno poisteného
  • číslo poistnej zmluvy
  • názov firmy resp. meno poškodeného
  • dátum vzniku škodovej udalosti
  • miesto vzniku škodovej udalosti
  • rozsah poškodenia a približný odhad škody

Typy poistných udalostí:

Naspäť