Balington Consulting

CESTOVNÉ POISTENIE

Poistenie si môžete uzatvoriť s okamžitou platnosťou a slúži na krytie nepredvídaných udalostí pri cestovaní. Ak vysielate zamestnancov na služobné cesty do zahraničia, v zmysle zákona o cestovných náhradách, máte povinnosť uzavrieť pre nich poistenie liečebných nákladov, prípadne ďalšie pripoistenia. Cestovné poistenie kryje nielen služobné cesty, ale aj súkromné cesty, rekreačné letné a zimné športy. V poistení máte možnosť poistnej ochrany pri úraze, odcudzení batožiny, zodpovednosti za škodu či možnosť pripoistenia sa na hory.

Uzavrite si poistenie pre Vášho zamestnanca online!