Balington Consulting

POISTNÁ UDALOSŤ Z POVINNÉHO ZMLUVNÉHO POISTENIA PZP – AKO POSTUPOVAŤ

Ak škodca (vinník) neuznal svoju vinu, zavolajte Políciu, nech rozhodne. Vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni.

Ak škodca (vinník) uznal svoju vinu a škoda podľa Vášho odhadu nepresahuje 3983 EUR, nedošlo k zraneniu, alebo nebola spôsobená škoda tretej osobe, vymeňte si s vinníkom nasledujúce údaje:

  • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
  • meno, telefónne číslo, adresa vodiča a majiteľa vozidla
  • značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla
  • vyplňte tlačivo – správa o nehode, ktoré má mať každý vodič povinne vo vozidle od 1.6.2010

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

  • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3983 EUR
  • ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený
  • ak bola spôsobená škoda tretej osobe (napr. poškodené dopravné značenie, budova, verejné osvetlenie)
  • ak vinník neuznal svoju vinu

Následne kontaktujte svojho poisťovateľa

Nezabudnite!

Tuzemskú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 15-tich dní od poistnej udalosti
Zahraničnú poistnú udalosť je potrebné nahlásiť do 30 – tich dní od poistnej udalosti 

Typy poistných udalostí:

Naspäť