Balington Consulting

POISTENIE POĽNOHSPODÁROV

Poistenie plodín Vám pomáha prekonať dôsledky vzniknuté pri pôsobení nepredvídaných živelných udalostí a zmierňuje ich dopad. V prípade poistenia plodín budete mať úrodu poistenú voči ľadovcu, víchrici, povodni, požiaru, záplave z prietrže mračien a vyzimovanie. Poistením sú chránené plodiny pestované na ornej pôde, ovocie a špeciálne plodiny (tabak, chmeľ, vinič....).

Poistenie hospodárskych zvierat Vám zaručí zmiernenie dopadov pri vzniku poistnej udalosti. Pri poistení hospodárskych zvierat Vám poistíme hospodárske zvieratá, hydinu a kone voči nákaze, živelným pohromám, ďalej voči jednotlivým škodám na plemenných a reprodukčných zvieratách, proti úhynu, úrazu, krádeže a strate zvierat pri preprave. Poistenie je možné rozšíriť o krytia hromadných infekčných chorôb, otravu, náklady na dezinsekciu, dezinfekciu a deratizáciu.

Naspäť