Balington Consulting

PODNIKATELIA A PRIEMYSEL

Poistenie podnikateľov ochráni Vaše vložené investície do podnikania v prípade nepredvídateľných živelných udalostí, krádeže, vandalizmu a iných neočakávaných udalostí, ktoré môžu ohroziť chod Vašej firmy.