Balington Consulting

KONTAKTNÉ ADRESY

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Vypíšte kontaktný formulár:

Zároveň ich odoslaním potvrdzujem, že pred udelením tohto súhlasu som bol zo strany BALINGTON s.r.o. informovaný – prečítal som si a porozumel som podmienkam spracovania mojich osobných údajov, ktoré sú dostupné na webovom sídle spoločnosti https://www.balington.sk/-ochrana-osobnych-udajov.

V prípade, ak poskytujem do tohto systému osobné údaje tretích osôb vyhlasujem, že som na ich poskytnutie oprávnený a že tým neporušujem práva týchto tretích osôb.

Odoslaním svojich osobných údajov potvrdzujem ich pravdivosť, správnosť a úplnosť. Vyhlasujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne, bol som riadne oboznámený, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať, a to na tomto odkaze https://www.balington.sk/-ochrana-osobnych-udajov, alebo zaslaním e-mailu na adresu info@balington.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese BALINGTON s.r.o., so sídlom Pri Suchom mlyne 6, 811 04 Bratislava.

Súčasne beriem na vedomie, že až do odvolania môjho súhlasu sú moje osobné údaje spracovávané v BALINGTON s.r.o. zákonne.