Balington Consulting

FAQ

Aj 20 eur sa dá investovať. Raz z nich môžu byť tisícky, aj na švajčiarsky dôchodok


Aktualne.sk 4.9.2015 – Čo všetko dokáže obyčajných 20 eur? Napríklad zlepšiť príjmy v (ďalekom) dôchodkovom veku či pomôcť deťom v budúcnosti. Nie je pravda, že zisk vedia vytvoriť len veľké investované peniaze. Naopak – zisk potrebuje čas. A na to stačí hoc aj 20 eur.

viac info

Oplatí sa poistiť prváka? Predídete tak niektorým nečakaným výdavkom


Pluska.sk 07.09.2015- Financovať školopovinné dieťa stojí nemálo peňazí. Niektorým nečakaným výdavkom však môžete predísť. Určité veci nikto nedokáže predvídať. Úraz na telocviku, krádež aktovky či mobilu alebo strata osobných vecí znamenajú ďalšie stenčenie rodinnej peňaženky.

viac info

Súčasní penzisti si dôchodok zvýšia prácou, budúci aj dobrovoľným poistením


Pravda.sk 7.09.2015 – Každý človek by sa chcel mať na dôchodku čo najlepšie. Realita je však taká, že priemerný dôchodok dosahuje 409 eur. To mnohým seniorom na slušný život nepostačuje, a preto sa snažia penziu si zvýšiť. Nárok na vyšší dôchodok im vznikne len vtedy, ak sa zamestnajú.

viac info

Na dôchodok si treba začať sporiť čím skôr


Pravda 02.09.2015 – Na dôchodok by mali klienti myslieť v predstihu. „Platí, že čím dlhšie obdobie na investovanie si klient zvolí, tým je zisk istejší a investovanie aj do rizikovejších investícií výhodnejšie. Výhodné je tiež investovať pravidelne, napríklad formou sporenia,“ hovorí Anna Tkáčová z Poštovej banky.

viac info

DDS by sa už nemali spoliehať len na úverové ratingy


Bratislava 16. októbra – Parlament dnes schválil vládny návrh zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS), ktorý na rokovanie predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Prostredníctvom neho sa majú do slovenského právneho systému prevziať európske smernice, ktoré majú prispieť k zlepšeniu kvality investícií doplnkových dôchodkových spoločností. Tie by sa po novom nemali pri posudzovaní rizík spoliehať len na úverové ratingy.

viac info

Živnostníci si na penziu nesporia, hoci by mali


16.10.2014 KORZÁR, Až 82 percent živnostníkov platí poistné na dôchodok do Sociálnej poisťovne z minimálneho vymeriavacieho základu. Viac ako polovica živnostníkov a podnikateľov si vôbec nesporí na dôchodok mimo povinného dôchodkového zabezpečenia. Vyplýva to z prieskumu Nadácie Partners.

viac info

Síce nevýhodná, ale obľúbená


16.10.2014 SME Slováci dávajú peniaze do najnevýhodnejšej – kapitálovej – poistky na trhu Ani nie polovica Slovákov – 43 percent – má uzatvorenú životnú poistku. Z toho až polovica má uzatvorené kapitálové životné poistenie, zvyšok investičné a len minimum – 10 percent – poistených má rizikovú životnú poistku.

viac info

Slováci sa pokúšajú o podvody najmä pri poistení automobilov


BRATISLAVA 12. októbra – Poisťovňa Generali zaznamenala ku koncu septembra 459 špekulatívnych pokusov o získanie poistného plnenia, na ktoré klientovi nevznikol nárok. Celková výška uchránených finančných prostriedkov predstavuje viac ako 1,4 milióna eur. Informovala o tom spoločnosť.

viac info

Aegon umožňuje klientom elektronický prístup k poistným zmluvám


Poisťovňa Aegon Slovensko ponúka svojim poistencom novú službu s názvom WebKlient. WebKlient je užívateľský portál, na ktorom zákazník jednoducho a rýchlo získa všetky aktuálne informácie o svojom poistení v Aegone. Služba je k dispozícii klientom životného poistenia i poistenia majetku.

viac info

Axa vyhlásila vojnu nekvalitnému predaju životného poistenia


1.10.2014 investujeme.sk Poisťovňa AXA upozorňuje, že ak sa slovenský a finančno-sprostredkovateľský sektor nevyvaruje chýb, objavia sa podobné problémy s dôverou v životné poistenie ako v západnej Európe. Misseling alebo prílišná komplikovanosť poistných produktov poznačili dôveru verejnosti v životné poistenie.

viac info

Union poisťovňa, a. s., požiadala NBS o udelenie licencie na výplatu dôchodkov z druhého piliera.


29. septembra – Union poisťovňa, a. s., požiadala Národnú banku Slovenska o udelenie licencie na výplatu dôchodkov z druhého piliera. Poisťovňa sa už pripravuje na technické prepojenie so Sociálnou poisťovňou a dôchodkovými správcovskými spoločnosťami tak, aby bola pripravená poskytovať dôchodky od januára 2015.

viac info

Slováci dávajú na životnú poistku každým rokom viac


18.9.2014 – Priemerné poistné sumy sa za desať rokov násobne zvýšili, najvyššia dosiahla 900-tisíc eur. Kým v roku 2004 bola v Allianz-Slovenskej poisťovni poistná suma na riziko smrti v objeme 3 385 eur, v prvom polroku tohto roka to bolo už 11 349 eur.

viac info

Tri pätiny Slovákov vôbec neriešia svoj budúci dôchodok


10.9.2014 – Ďalší prieskum dokazujúci finančnú nevyspelosť slovenských domácností je na svete. Podľa neho nemá zhruba pätina opýtaných Slovákov vytvorenú žiadnu finančnú rezervu. Toto číslo nie je prekvapením. Hovorili o tom už viaceré prieskumy a štatistiky z minulosti.

viac info

Každý by mal myslieť aj na nepredvídané udalosti


2.9.2014 – Vrásky na čelenám dokážu urobiť aj radostné udalosti v živote. Životné poistenie chráni v nečakaných situáciách. Ľudia si najčastejšie uzatvárajú pripoistenia pre prípad trvalých následkov úrazu či pripoistenie denného odškodného pre prípad liečenia úrazu.

viac info

Najčastejšie sa pripoisťujeme pre prípad trvalých následkov


26.8.2014 – Podľa ČSOB si ľudia najčastejšie uzatvárajú pripoistenia pre prípad trvalých následkov úrazu, nasleduje pripoistenie denného odškodného pre prípad liečenia úrazu. Ďalšie pripoistenie je pre smrť následkom úrazu. Nasleduje pripoistenie invalidity a vážnych chorôb. Najviac uzavretých životných poistení je podľa údajov ČSOB Poisťovne na strednom Slovensku.

viac info

Bezpohlavné poistky


Po rozhodnutí európskeho súdu nesmú poisťovne od konca roka 2012 zohľadňovať pri výpočte poistného pohlavie klienta. Najviac sa táto úprava dotkla práve životných poisťovní, pri ktorých sú štatistické rozdiely medzi mužmi a ženami napríklad v dobe dožitia či incidencie niektorých chorôb netriviálnou záležitosťou.

viac info

AKO SI PREDSTAVUJETE SVOJ SENIORSKÝ VEK?


Celý život pracujete na tom, aby ste jeseň života prežili dôstojne a v prípade potreby mohli podať pomocnú ruku svojej rodine či priateľom. Pretože aj zrelý život má svoje čaro a ponúka množstvo nových možností, Allianz – Slovenská poisťovňa pripravila produkt pre ľudí, ktorí myslia na svoju budúcnosť.

viac info

2013 – rok úverového boomu a atraktívnych finančných trhov


24.4.2014 Slovenský finančný sektor si rok 2013 zapíše do histórie ako úspešný. Vzrástla hodnota spravovaných aktív a ziskovosť sektora. Určujúcim faktorom bol rast úverov, ktoré banky poskytli domácnostiam. Čistý zisk bankového sektora medziročne vzrástol o 12 percent, a to na úroveň 549 mil. €.

viac info

PRIZNAŤ ZDRAVOTNÝ STAV JE PRI ŽIVOTNOM POISTENÍ ROZHODUJÚCE!


Zdravie a život sú pre každého to najdôležitejšie. Pred ochorením či operáciou nás neochráni žiadna poistka. V prípade nepriazne osudu však vie podať pomocnú ruku, zabezpečiť príjem či náklady na liečbu. To všetko platí v prípade, že nielen poisťovňa, ale aj klient hrajú fér!

viac info

Poistka zo socializmu neobstojí v čase


Hodnota nehnuteľností priebežne rastie. Poistenie domu na niekoľko tisíc korún vám nepomôže. Za podobne veľkú chybu, ako nepoistiť si svoje bývanie vôbec, je nechať poistku celé roky bez úprav. „Klienti podpísanú poistnú zmluvu založia a dlhé roky iba platia poistné,“

viac info

Koľko si môžete požičať v stavebnej sporiteľni bez založenia nehnuteľnosti


Wüstenrot stavebná sporiteľňa Poskytuje úvery aj bez potreby zaloţenia nehnuteľnosti. V ponuke má rôzne typy medziúverových a úverových produktov, z ktorých si klienti môžu vyberať podľa svojich priorít, či už je to úroková sadzba, doba splácania, spôsob zaručenia atď.

viac info

Slováci menej sporia a viac žijú na úver


Slováci sú sporovlivý národ. Dokazujú to viaceré prieskumy a štatistika Národnej banky Slovenska, podľa ktorej je pomer bankových vkladov k úverom vyšší ako vo väčšine európskych krajín. Ostatný prieskum od agentúry 2muse dokazuje, že väčšina Slovákov si radšej najprv našetrí a až potom nakupuje, ako si berie úver, ktorý potom spláca.

viac info

Priemerný Slovák má 11-tisícovú sekeru, najmä vďaka štátu


Slováci nie sú veľkými priateľmi zadlžovania, väčšina z nich uprednostní sporenie pred úverom a na vytúžený tovar si radšej počká, tomu zodpovedá aj priaznivý pomer úverov k vkladom. Vláda je v tomto rozšafnejšia, kým jednotlivec má pre seba od banky požičaných v priemere 3 620 eur, verejný dlh je až 7 593 eur na hlavu.

viac info

Finančný poradca: Povolanie, ktoré má budúcnosť


Vo svete patrí medzi najlepšie povolania, na Slovensku je však často zaznávané. Reč je o finančnom sprostredkovateľovi, profesionálovi, ktorý radí ľuďom, ako naložiť so svojimi úsporami a splniť si tak životné sny. Pritom komunikatívni a podnikaví ľudia môžu ako finanční sprostredkovatelia získať zaujímavý, nadpriemerný príjem.

viac info

Zlaté ručičky si nepoistíte


Poistiť môžete takmer čokoľvek. Stačí potreba a niekedy aj odvaha. Produktov v životnom poistení či poistení majetku je neúrekom. Dalo by sa povedať, že obyčajný človek s bežnými požiadavkami odíde z poisťovne s podpísanou zmluvou zakaždým. Sú klienti, ktorých požiadavky označujú poisťovne za nadštandardné.

viac info

Zisťovať budú finančnú situáciu domácností


Národná banka Slovenska informuje, že v priebehu februára a marca 2014 bude zbierať údaje pre zisťovanie finančnej situácie a spotreby domácností na Slovensku. Zisťovanie je súčasťou európskeho projektu HFCS, ktorý je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému.

viac info

Nemecké firmy rátajú, že budú mať viac zamestnancov nad 60 rokov


Nemecké firmy čelia stále väčšiemu tlaku demografických zmien. Podľa aktuálnej štúdie 58 % podnikov očakáva, že podiel zamestnancov nad 60 rokov bude rásť, čo so sebou prenesie dodatočné náklady v oblasti zdravotnej starostlivosti a dôchodkového zabezpečenia.

viac info

Žo životnej poistky dane neplatíte


Ak ste vlani dostali vyplatenú životnú poistku, zaujíma vás, ako sa vysporiadať s daňami. Ako radí právnik a daňový poradca Samuel Diatka, tieto príjmy patria pod paragraf 7/1, písmeno e) zákona o dani z príjmov. Sú to príjmy z kapitálového majetku. Daňové úľavy už neplatia Do 31. decembra 2010 existovali v zákone odpočítateľné položky aj pri životnom poistení. ...

viac info

Allianz-SP úspešne čelí poisťovacím podvodom


Allianz-Slovenská poisťovňa vlani aktívne prešetrovala podozrivé okolnosti pri 1953 škodách, pričom suma potenciálneho plnenia predstavovala viac ako 4,7 milióna eur. Podozrenia sa potvrdili v 1738 prípadoch, čo je až 89 % zo všetkých prešetrených škôd. Až v deviatich z desiatich prešetrovaných prípadov sa tak v minulom roku preukázal pokus o podvod.

viac info

MetLife Amslico prináša detské poistenie s benefitmi


Slováci, ktorí plánujú zabezpečiť poistnú ochranu pre svoje deti, by sa mali poponáhľať. Už len do konca roka bude možné uzatvoriť poistenie s garanciou 2,5 percenta a to počas celej doby trvania poistenia. MetLife Amslico, najväčšia poisťovňa zameraná primárne na životné poistenie, ponúka riešenie aj pre najmladších a prichádza na trh s novinkou KAMARÁT SNOOPY zameranou na deti.

viac info

Tri finty, ktorými vás finančný poradca nachytá


Svet finančného poradenstva je okrem odborníkov plný aj tých, ktorí na vás chcú iba zarobiť. Ľahko sa tak stane, že podpíšete nevýhodnú zmluvu. Tu sú triky, ako zistíte, s akým tipom poradcu sedíte pri jednom stole.

viac info

Stavebné sporenie na Slovensku opäť akceleruje


V novembri a decembri sa už tradične očakáva nárast objemu vkladov do stavebného sporenia. Stavebné sporenie slovenská verejnosť stále vníma ako jednu z výhodných možností na zabezpečenie bývania. Podľa prieskumu agentúry GfK mu u nás patrí druhá priečka v rebríčku najčastejších foriem odkladania si peňazí do budúcnosti po životnom poistení.

viac info

Slovensko má novú poisťovňu. Od nás chce preniknúť za hranice


Bratislava je svedkom nevídanej udalosti. Vzniká tu poisťovňa Novis, ktorá už v najbližších mesiacoch plánuje expanziu zo Slovenska aj za hranice. Presnejšie do Rakúska, Česka či Nemecka.

viac info

Úrazové poistenie chráni celú rodinu


K nepríjemným stránkam života patrí aj možnosť, že sa nám môže prihodiť úraz. Ten väčšinou znamená výpadok príjmu, a preto je v ideálnom prípade vhodné mať vlastnú finančnú rezervu. Podľa finančných expertov by mala byť vo výške troch, až šiestich mesiacov.

viac info

Životné poistky stratili na atraktivite


Slováci, ktorí si v tomto roku uzatvoria kapitálové životné poistenie, môžu zarobiť menej peňazí. Počnúc novým rokom museli totiž poisťovne znížiť garantované zhodnotenie vkladu z 2,5 percenta na 1,9 percenta.

viac info

Kapitálové životné poistenie v ING dosiahlo výnos 3,9 %


ING Životná poisťovňa rozdelí klientom na kapitálovom životnom poistení ročný investičný výnos 3,9 %. „ING Životná poisťovňa dosiahnutým investičným výnosom dokazuje, že životné poistenie predstavuje výhodný spôsob finančného zabezpečenia.

viac info

NR SR: Poisťovne nebudú musieť viesť poradovníky na všetky operácie


BRATISLAVA 30. októbra (SITA) – Zdravotné poisťovne nebudú musieť viesť zoznamy čakateľov na všetky chirurgické operačné a plánované hospitalizácie. V novele zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú dnes poslanci národnej rady neposunuli do druhého čítania, to navrhoval poslanec za SDKÚ-DS Viliam Novotný.

viac info

Na výhodné poistenie máte už len dva mesiace


BRATISLAVA 29. októbra – Od nového roka vojde do platnosti nová úroková miera podľa Opatrenia NBS SR č. 3 zo dňa 25. 6. 2013. Opatrenie stanovuje maximálnu Technickú úrokovú mieru na 1,9 % namiesto doterajších 2,5 %. Na otázku, čo to v praxi znamená, nám odpovedal Ing. Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie zo spoločnosti Universal MD:...

viac info

FINANCIE: Sberbank Europe a Generali podpísali dohodu o spolupráci


BRATISLAVA 29. októbra (SITA) – Sberbank Europe a spoločnosť Generali PPF Holding (GPH) pôsobiaca v krajinách strednej a východnej Európy podpísali strategickú dohodu o spolupráci v oblasti poisťovníctva, do ktorej je zahrnutých šesť krajín v strednej a východnej Európe. Bankopoisťovníctvo v regióne zohráva totiž dôležitú úlohu v distribučnom mixe spoločností GPH...

viac info

V ťažkej situácii pomohla dobrá poistka


BRATISLAVA 29. októbra – Ako sa vraví „po bitke je každý generál“. Inými slovami, spätne a s viacerými informáciami či nadobudnutými skúsenosťami vidíme aj komplikovanú situáciu v novom svetle. Sme o niečo múdrejší a zrazu presne vieme, čo bolo treba urobiť predtým než …

viac info

Oplatí sa poistiť prváka? Predídete tak niektorým nečakaným výdavkom


Pluska.sk 07.09.2015- Financovať školopovinné dieťa stojí nemálo peňazí. Niektorým nečakaným výdavkom však môžete predísť. Určité veci nikto nedokáže predvídať. Úraz na telocviku, krádež aktovky či mobilu alebo strata osobných vecí znamenajú ďalšie stenčenie rodinnej peňaženky.

viac info

Aj 20 eur sa dá investovať. Raz z nich môžu byť tisícky, aj na švajčiarsky dôchodok


Aktualne.sk 4.9.2015 – Čo všetko dokáže obyčajných 20 eur? Napríklad zlepšiť príjmy v (ďalekom) dôchodkovom veku či pomôcť deťom v budúcnosti. Nie je pravda, že zisk vedia vytvoriť len veľké investované peniaze. Naopak – zisk potrebuje čas. A na to stačí hoc aj 20 eur. Slovenské mzdy nepatria medzi štedré, v európskom rebríčku sa nachádzame

viac info

FAQ - často kladené otázky

Kontaktujte svojho poradcu, ktorý Vás bude informovať o možnej výške výberu alebo čiastočného odkupu z Vašej poistnej zmluvy. Zároveň Vám navrhne postup, akým sa celý proces dá čo najrýchlejšie vybaviť.

Poistná zmluva je účinná dojednaným dňom Začiatku poistenia.

Poistné krytie začína účinnosťou poistnej zmluvy.
V životnom poistení poisťovňa poskytuje poistné krytie v nasledovnom rozsahu:

  • odo dňa účinnosti poistenia do dňa technického začiatku poistenia poistné krytie na riziko úmrtia poisteného následkom úrazu do výšky poistnej sumy hlavného poistenia,
  • odo dňa technického začiatku poistenia všetky riziká v rozsahu poistnej zmluvy.
Zmluvu je možné zmeniť, alebo upraviť k výročnému dňu. Všetky potrebné informácie k predčasnénu zrušeniu zmluvy Vám poskytne poradca.

Zašlite nám Vaše identifikačné údaje a my Vám zašleme kontakt na poradcu, ktorý Vám pomôže.

V prípade, že zomrel poistník (a nie je zároveň aj poistená osoba), je potrebné vyplniť Žiadosť o zmenu a doložiť kópiu úmrtného listu. Dokumenty poslať na adresu poisťovne. Prípadne kontaktujte svojho poradcu.

Pri nahlásení dožitia sa konca poistenia je potrebné predložiť nasledujúce dokumenty:

List so žiadosťou o vyplatenie aktuálnej hodnoty osobného konta ku dňu uplynutia poistnej doby (do listu uveďte aj číslo bankového účtu, resp. adresu, na ktorú majú byť prostriedky prevedené)
Osvedčenie o totožnosti overené notárom alebo matrikou.
Prípadne kontaktujte svojho poradcu.

Kontaktujte ihneď vášho poradcu, ktorý vám pomôže s vybavením tejto záležitosti. Môžete sa tiež obrátiť na naše kontaktné centrum, kde vám radi pomôžeme.