Balington Consulting

Poistná udalosť z poistenia havarijného poistenia – ako postupovať

a) Spôsobilo mi škodu iné motorové vozidlo (škodca)

  • vypíšte formulár Správa o nehode
  • informujte poisťovňu škodcu o poistnej udalosti
  • budete kontaktovaný poisťovňou škodcu

b) Spôsobil som si škodu sám, alebo neznámy páchateľ

  • zavolajte na infolinku Vašej poisťovne a nahláste poistnú udalosť
  • po nahlásení škody Vás budú kontaktovať zástupcovia poisťovne ohľadom obhliadky Vášho motorového vozidla

Typy poistných udalostí:

Naspäť